Preprava kulís

Okrem bežného nákladu sa príležitostne vyskytne objednávka na prepravu kulís pre nejaké zaujímavé podujatie, či priamo v Trnave – vianočné trhy alebo v blízkom okolí – Lestival v Dolnej Krupej. Preprava kulís je služba, ktorú vykonávame veľmi radi, pretože máme príležitosť byť súčasťou tej čarovnej atmosféry, ktorú podobné akcie so sebou prinášajú.

Preprava materiálu pre vianočné stánky

Vianočné sviatky v centre mesta sú vždy čarovné a krásne. Prekrásne stánky rozvoniavajú dobrotami, všade svietia kúzelné svetielka, hrá pohodová hudba. Atmosféra, ktorú si nenecháme ujsť.

Pri príprave toho všetkého je tiež nevyhnutná autodoprava. Stánky treba previezť z ich stanovišťa a poskladať na mieste do ich tak dobre známej podoby.

Vždy je nám cťou, keď môžeme aj my prispieť k prípavám. Tento rok sme prepravovali kovové profily na montáž stánkov.

6 metrové profily na montáž kulís
Preprava kulís pre vianočné sviatky
Vianoce v Trnave

Preprava kulís na Lestival v Dolnej Krupej

Ďalším zaujímavým projektom, pri príprave ktorého sme mali tú česť byť, je festival Lestival.

Podrobnosti o tomto podujatí nájdete na stránke http://www.lestival.sk.

Toto podujatie sa koná každoročne v parku v Dolnej Krupej, kam sme aj naposledy viezli kulisy. Preprava kulís pre Lestival býva našou každoročnou milou prácou.

Kulisy pre kultúrne podujatia bývajú veľké, majú neštandardné rozmery, nedajú sa stohovať ani ukladať na palety. Bývajú náchylné na poškodenia. Preto je tak nutné starostlivo zvážiť, komu takúto prácu možno zveriť. Veľmi nás teší, že sa na nás organizátori obracajú opakovane. Svedčí to o ich spokojnosti s našimi službami.

Viac o našich službách nájdete na https://www.afiala.sk/autodoprava/.